Choroby Układu Krążenia

 • Ogólny Aceon

  Perindopril Erbumine 2/4/8mg

  Generic Aceon is in a group of drugs called ACE inhibitors. It is used to treat high blood pressure (hypertension) and to prevent heart attack in people with coronary artery disease.
  Więcej Info

  zl 7.79
 • Ogólny Adalat

  Nifedipine 10/20/30mg

  Generic Adalat is used for treating high blood pressure and angina (chest pain).
  Więcej Info

  zl 2.51
 • Ogólny Aggrenox

  Aspirin - Dipyridamole 25mg + 200mg

  Generic Aggrenox is used for reducing the risk of stroke in patients who have previously had a stroke due to a blood clot in the brain. It is also used to reduce the risk of stroke in patients who have had transient ischemic attacks (TIAs).
  Więcej Info

  zl 4.34
 • Ogólny Altace

  Ramipril 1.25/2.5/5/10mg

  Generic Altace is used for treating high blood pressure or decreasing the risk of heart attack, stroke, and death in certain patients. It may be used alone or with other medicines. It is used along with other medicines to manage heart failure and improve survival after a heart attack.
  Więcej Info

  zl 3.29
 • Ogólny Azor

  Olmesartan And Amlodipine 20mg + 5/40mg + 5mg

  Azor zawierające kombinację amlodypinu oraz olmesartanu. Amlodipine – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym wolne kanały wapniowe. Olmesartan – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, antagonista receptora angiotensyny II. W formie proleku, olmesartanu medoksomilu również stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Chroni przed najgroźniejszymi powikłaniami nadciśnienia – zawałem serca i udarem mózgu.
  Więcej Info

  zl 6.28
 • Ogólny Brilinta

  Ticagrelor 90mg

  Ticagrelor pomaga zapobiegać sklejaniu się płytek krwi z krwią i tworzeniu zakrzepów. Niepożądany skrzep może występować w pewnych stanach serca lub naczyń krwionośnych. Obniża to ryzyko powtórzenia się udaru mózgu.
  Więcej Info

  zl 15.91
 • Ogólny Bystolic

  Nebivolol 2.5/5/10mg

  Generic Bystolic is used in treatment of hypertension and for left ventricular failure.
  Więcej Info

  zl 4.08
 • Ogólny Calan

  Verapamil 40/80mg

  Generic Calan is used for treating supraventricular tachycardia, a rhythm disturbance of the heart. It is also used for controlling heart rate response to other rhythm disturbances, specifically atrial fibrillation and atrial flutter.
  Więcej Info

  zl 2.51
 • Calan SR

  Verapamil 120/240mg

  Generic Calan Sustained-Release is used for treating high blood pressure. It may be used alone or other medicines.
  Więcej Info

  zl 3.77
 • Ogólny Cartia

  Diltiazem Hcl 30/60/90/120mg

  Generic Cartia is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Więcej Info

  zl 3.77
 • Cartia XT

  Diltiazem Hcl 180mg

  Generic Cartia XT is used for treating high blood pressure and chronic stable angina (chest pain). It may be used alone or in combination with other medicines.
  Więcej Info

  zl 10.98
 • Ogólny Catapres

  Clonidine 100mcg

  Catapres (clonidine) obniża ciśnienie krwi obniżając poziom zawartości poszczególnych elementów chemicznych w twojej krwi. Pozwala to rozkurczyć się naczyniom krwionośnym i uspokoić rytm serca. Clonidine w postaci leku Catapres stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia krwionośnego. Clonidine w postaci Kapvay jest stosowany w leczeniu ADHD.
  Więcej Info

  zl 0.84
 • Ogólny Cordarone

  Amiodarone 100/200mg

  Generic Cordarone is an antiarrhythmic medication that affects the rhythm of heartbeats. It is used to help keep the heart beating normally in people with life-threatening heart rhythm disorders.
  Więcej Info

  zl 3.76
 • Ogólny Coreg

  Carvedilol 3.125/6.25/12.5/25mg

  Generic Coreg is used for treating high blood pressure or certain types of heart failure. It may also be used after a heart attack to improve survival in certain patients. It may be used along with other medicines.
  Więcej Info

  zl 2.82
 • Ogólny Coumadin

  Warfarin 1/2/5mg

  Generic Coumadin is used for treating or preventing blood clots that may occur in the veins and lungs. It is used to treat or prevent blood clots that may occur because of a certain type of abnormal heartbeat (atrial fibrillation) or heart valve replacement. It is also used to reduce the risk of death, recurring heart attack, or blood clotting events (eg, stroke) after a heart attack.
  Więcej Info

  zl 2.93
 • Ogólny Diovan

  Valsartan 40/80/160mg

  Generic Diovan is used for treating high blood pressure alone or with other medicines. It is also used for treating heart failure in patients who do not tolerate angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.
  Więcej Info

  zl 6.07
 • Ogólny Edarbi

  Azilsartan 40/80mg

  Edarbi (azylsartan) jest antagonistą receptora angiotensyny II. Azilsartan zapobiega zwężaniu naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i poprawia przepływ krwi. Edarbi stosuje się w leczeniu nadciśnienia (nadciśnienia tętniczego).
  Więcej Info

  zl 7.53
 • Ogólny Effient

  Prasugrel 5/10mg

  Effient jest stosowany z aspiryną u pacjentów z chorobami serca (niedawny atak serca, niestabilna dławica piersiowa), którzy przechodzą określoną procedurę serca (angioplastyka). Ten lek pomaga zapobiegać innym poważnym problemom z sercem/ naczyniami krwionośnymi (takimi jak zawał serca, udar, zakrzepy w stentach). Działa poprzez blokowanie zlepiania się płytek krwi i zapobiega tworzeniu się szkodliwych skrzepów krwi. Ten efekt „przeciwpłytkowy” pomaga utrzymać płynny przepływ krwi w ciele.
  Więcej Info

  zl 3.76
 • Ogólny Entresto

  Sacubutril + Valsartan 26mg + 24/51mg + 49mg

  Entresto zawiera połączenie sorbititrylu i walsartanu. Sacubitril jest lekiem na nadciśnienie krwi. Działanie polega na zwiększeniu poziomu niektórych białek w organizmie, które mogą rozszerzyć naczynia krwionośne. Pomaga to obniżyć ciśnienie krwi poprzez zmniejszenie poziomu sodu. Valsartan jest blokerem receptora angiotensyny II (czasami nazywany ARB). Valsartan chroni naczynia krwionośne, co obniża ciśnienie krwi i poprawia przepływ krwi. Entresto jest stosowany u niektórych osób z przewlekłą niewydolnością serca. Lek ten pomaga obniżyć ryzyko konieczności hospitalizacji, gdy objawy pogarszają się i pomaga zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu niewydolności serca.
  Więcej Info

  zl 37.66
 • Ogólny Imdur

  Isosorbide Mononitrate 10/20/30/60mg

  Generic Imdur is used for preventing angina (chest pain) caused by heart disease.
  Więcej Info

  zl 1.88
 • Ogólny Inderal

  Propranolol 10/20/40mg

  Generic Inderal jest stosowany w leczeniu nadciśnienia lub migotania przedsionków. Stosuje się ją u pacjentów z dusznicą bolesną w celu zmniejszenia częstości dusznicy bolesnej i zwiększenia tolerancji wysiłkowej; zmniejszenia ryzyka zgonu serca u niektórych pacjentów, którzy przeżyli atak serca; do zarządzania niektórymi rodzajami drżenia, stanem zwanym zwężeniem tętnicy podskórnej przerostowej lub niektórymi objawami guza nadnerczowego (guz nadnerczy). Jest również stosowany w zapobieganiu migrenowym bólom głowy.
  Więcej Info

  zl 2.51
 • Inderal LA

  Propranolol 40/80mg

  Generic Inderal LA is used for treating high blood pressure or atrial fibrillation. It is used in patients with angina to decrease angina frequency and increase exercise tolerance; to decrease the risk of heart death in certain patients who have survived a heart attack; to manage certain types of tremors, a heart condition called hypertrophic subaortic stenosis, or certain symptoms of pheochromocytoma (an adrenal tumor). It is also used to prevent migraine headaches.
  Więcej Info

  zl 3.01
 • Ogólny Inspra

  Eplerenone 25/50mg

  Eplerenon blokuje działanie hormonu o nazwie aldosteron w organizmie. Aldosteron jest istotny w regulowaniu ciśnienia krwi. Eplerenon jest stosowany w leczeniu zastoinowej niewydolności serca po zawale. Eplerenon jest również stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie).
  Więcej Info

  zl 5.23
 • Ogólny Isordil

  Isosorbide Dinitrate 10mg

  Generic Isordil is used for preventing symptoms of angina (chest pain) caused by heart disease. This medicine is used alone or with other medicines. This medicine is NOT intended for the immediate relief of acute attacks of angina.
  Więcej Info

  zl 3.66
 • Ogólny Lanoxin

  Digoxin 0.25mg

  Generic Lanoxin is used for treating heart failure and slowing the heart rate in patients with chronic atrial fibrillation, a type of abnormal heart rhythm.
  Więcej Info

  zl 2.82
 • Ogólny Livalo

  Pitavastatin 1/2/4mg

  Livalo (pitavastatin) belongs to a group of drugs called HMG CoA reductase inhibitors, or "statins." Pitavastatin reduces levels of "bad" cholesterol (low-density lipoprotein, or LDL) and triglycerides in the blood, while increasing levels of "good" cholesterol (high-density lipoprotein, or HDL). Livalo is used to treat high cholesterol in adults. Lowering your cholesterol may help prevent heart disease and hardening of the arteries, conditions that can lead to heart attack, stroke, and vascular disease.
  Więcej Info

  zl 3.14
 • Ogólny Lopressor

  Metoprolol 25/50/100mg

  Generic Lopressor is used for treating high blood pressure, long-term treatment of chest pain and reducing the risk of death because of heart problems in patients who have had a heart attack.
  Więcej Info

  zl 3.14
 • Ogólny Nimotop

  Nimodipine 30mg

  Generic Nimotop is used for reducing problems due to lack of oxygen caused by bleeding from a blood vessel in the brain.
  Więcej Info

  zl 6.07
 • Ogólny Nitrostat

  Nitroglycerin 2.6/6.4mg

  Nitrostat is in a group of drugs called nitrates. Nitrostat is used to treat or prevent attacks of chest pain (angina).
  Więcej Info

  zl 1.67
 • Ogólny Norvasc

  Amlodipine 2.5/5/10mg

  Generic Norvasc is used for treating high blood pressure and angina (chest pain). It may be used alone or with other medicines.
  Więcej Info

  zl 2.41
 • Ogólny Plavix

  Clopidogrel 75mg

  Generic Plavix is used for reducing the risk of stroke or heart attack in patients who have already had a heart attack or stroke or have other circulatory problems due to narrowing and hardening of the arteries.
  Więcej Info

  zl 3.29
 • Ogólny Pletal

  Cilostazol 50/100mg

  Generic Pletal is used for reducing attacks of intermittent claudication (pain, cramping, numbness, or weakness in the foot, hip, thigh, or buttocks) that may occur after walking.
  Więcej Info

  zl 4.71
 • Ogólny Pradaxa

  Dabigatran 75/110/150mg

  Pradaxa zapobiega sklejaniu się płytek krwi i formowaniu w ten sposób skrzepów. Pradaxa stosowana jest w celu zapobiegania zakrzepom krwi i pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu u osób z pewnego rodzaju zaburzeniami rytmu serca. Pradaxa jest również stosowana do leczenia lub zapobiegania zakrzepom krwi w żyłach nóg (zakrzepica żył głębokich lub ZŻG), albo żył w płucach (zatorowość płucna.
  Więcej Info

  zl 24.48
 • Ogólny Procoralan

  Ivabradine 5mg

  Działanie Procoralan opiera się na wpływie na aktywność elektryczną serca, pozwalając w ten sposób spowolnić tętno. Iwabradyna jest wykorzystywana u niektórych osób z przewlekłą niewydolnością serca do obniżenia ryzyka konieczności hospitalizacji, gdy objawy choroby się pogorszą. Iwabradyna nie powinna być stosowana, jeśli masz już objawy niewydolności serca, które niedawno uległy pogorszeniu jeszcze przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku. Iwabradyna może być również używana do celów nie wymienionych w niniejszym informatorze o lekach.
  Więcej Info

  zl 5.02
 • Ogólny Ranexa

  Ranolazine 500/1000mg

  Ranexa (ranolazine) to antyanginalny lek. Działa poprzez poprawę przepływu krwi do bardziej efektywnej wspomócy pracy serca. Ranolazyn jest stosowany w leczeniu przewlekłą dławicą (ból w klatce piersiowej). Ranolazyn nie jest przeznaczony do używania podczas ostrego (awaryjnego) ataku dusznicy bolesnej.
  Więcej Info

  zl 3.76
 • Ogólny Samsca

  Tolvaptan 15mg

  Tolwaptan zmniejsza poziom hormonu, który reguluje równowagę wody i soli (sodu) w organizmie. Wysoki poziom tego hormonu może powodować brak równowagi, który powoduje niski poziom sodu i zatrzymanie płynów. Tolwaptan stosuje się w leczeniu hiponatremii (małe stężenie sodu we krwi) u osób z niewydolnością serca i zaburzeniami równowagi hormonalnej. Tolwaptan poprawia przepływ moczu, nie powodując utraty nadmiernej ilości sodu podczas oddawania moczu.
  Więcej Info

  zl 37.66
 • Ogólny Tambocor

  Flecainide 50/100mg

  Tambocor znajduje się w grupie zwanej lekami przeciwarytmicznymi klasy IC. Wpływa on na sposób, w jaki bije serce. Flekainid jest stosowany w niektórych sytuacjach pozwalając uniknąć poważnych zaburzeń rytmu bicia serca.
  Więcej Info

  zl 3.76
 • Ogólny Tenormin

  Atenolol 25/50/100mg

  Rodowy Tenormin stosuje się przy nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, zaburzeniach rytmu serca z szybką czynnością serca, wczesnej interwencji w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Atenolol (aktywny ingredient) β-adrenolityczny, skraca robocze obciążenie na serce i pomagają temu, żeby bić się regularny. Ta metoda jest wykorzystana, żeby leczyć hipertonię i zapobiegać bólowi w piersiach. Również wykorzystano obronić serce w ciągu serca napadają i, żeby zapobiec dodatkowemu sercu napadają od pojawienia.
  Więcej Info

  zl 2.58
 • Ogólny Ticlid

  Ticlopidine 250mg

  Generic Ticlid is used for reducing the risk of stroke. It may also be used in combination with aspirin to prevent a blood clot from forming after a stent is placed in the coronary artery.
  Więcej Info

  zl 10.04
 • Ogólny Tribenzor

  Olmesartan, Amlodipine And Hydrochlorothiazide 20mg + 5mg + 12.5/40mg + 5mg + 12.5mg

  Tribenzor zawierające kombinację amlodypinu, hydrochlorotiazyd oraz olmesartanu. Amlodypina - organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym wolne kanały wapniowe. Hydrochlorotiazyd  z grupy tiazydów, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Olmesartan antagonista receptora angiotensyny II. W formie proleku, olmesartanu medoksomilu (estru olmesartanu i medoksomilu), jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Tribenzor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  Więcej Info

  zl 7.53
 • Ogólny Vasotec

  Enalapril 2.5/5/10mg

  Generic Vasotec is used for treating high blood pressure, heart failure, and other heart problems. Enalapril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor. It works by helping to relax blood vessels.
  Więcej Info

  zl 3.45
 • Ogólny Vastarel

  Trimetazidine 20/60mg

  Vastarel jest lekiem przeciw dusznicy bolesnej. Normalizuje metabolizm energetyczny komórek poddawanych niedotlenieniu lub niedokrwieniu. Wspiera metabolizm energetyczny serca i narządów neurosensorycznych. Służy do zapobiegania atakom dusznicy bolesnej w chorobie wieńcowej, a także w chorobie Meniere'a, szumach usznych, zawrotach głowy spowodowanych wypadkiem naczyniowo-mózgowym. 

  Więcej Info

  zl 3.76
 • Ogólny Xarelto

  Rivaroxaban 20mg

  Lek generyczny o nazwie Xarelto (rywaroksaban) jest lekiem przeciwzakrzepowym (rozrzedzającym krew), który zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi. Xarelto stosuje się w celu zapobiegania lub leczenia chorób związanych z krzepliwością krwi, takich jak zakrzepica żył głębokich, która może powodować powstawanie zakrzepów krwi w płucach (zatorowość płucna). Zakrzepica może także wystąpić po niektórych operacjach chirurgicznych. Xarelto jest również stosowany u osób z migotaniem przedsionków (zaburzeniami rytmu serca) w celu zredukowania ryzyka wystąpienia udaru mózgu spowodowanego przez zakrzepy
  Więcej Info

  zl 47.07
 • Ogólny Zestril

  Lisinopril 2.5/5/10mg

  Generic Zestril stosują w terapii nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, a także wczesnej fazy zawału mięśnia serca i niewydolności serca.
  Więcej Info

  zl 2.34

Kraj, język i waluta

Nasze płatności są poświadczane przez:

Secure shopping certificates

 • Cześć.
  po prostu chcę podziękować za szybki i sprawny serwis.. Tabletki także przybyły w określonych ramach czasowych.. Przekazuję na podany adres, nie wiem, czy jest używany, czy nie..
  Serdeczne pozdrowienia.. i wesołego święta Św. Patryka od Irlandczyka z Francji.. - Krystian