Allergi

 • Generisk Allegra

  Fexofenadine 30/120/180mg

  Generic Allegra is used for treating seasonal allergy symptoms such as sneezing, runny nose, itchy throat, or itchy, watery eyes. It is also used to treat hives and skin itching.
  Mer Info

  kr 8.96
 • Generisk Antivert

  Meclizine 25mg

  Generic Antivert is used to treat or prevent nausea, vomiting, and dizziness caused by motion sickness. It is also used to treat symptoms of vertigo (dizziness or spinning sensation) caused by disease that affects your inner ear.
  Mer Info

  kr 10.41
 • Generisk Aristocort

  Triamcinolone 4mg

  Generic Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.
  Mer Info

  kr 12.14
 • Generisk Astelin

  Azelastine 0.1% 10ml

  Astelin nasal används för att lindra rinnande eller täppt näsa, nysning och PNDS. Dessa symtom kan orsakas av allergier eller andra tillstånd. Azelastine tillhör en klass av läkemedel som kallas antihistaminer. Det fungerar genom att blockera vissa naturliga ämnen som kallas histaminer och som är ansvariga för dessa symtom.
  Mer Info

  kr 332.98
 • Generisk Atarax

  Hydroxyzine 10/25mg

  Generisk Atarax används för behandling av ångest, för sedering före och efter narkos, och för att behandla klåda på grund av vissa allergiska tillstånd inklusive nässelfeber och kontaktdermatit. HYDROXYZINE (en aktiv ingrediens) är ett antihistamin. Detta läkemedel används för att behandla allergiska symtom, inte allergi. Det används också för att behandla spänning. Detta läkemedel kan användas med andra läkemedel för att framkalla sömn innan operationen.
  Mer Info

  kr 8.67
 • Generisk Bepreve

  Bepotastine 1.50% 5ml

  Bepreve (bepotastine) is an antihistamine eye drop that helps reduce the amount of the natural chemical histamine. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Bepreve is used to treat itchy eyes caused by allergies. This medicine should not be used to treat eye discomfort caused by wearing contact lenses.ntact lenses.
  Mer Info

  kr 312.16
 • Generisk Clarinex

  Desloratadine 5mg

  Generic Clarinex is used for treating the symptoms of allergic conditions (watery eyes, runny nose, itching eyes, sneezing, hives).
  Mer Info

  kr 14.46
 • Generisk Claritin

  Loratadine 10mg

  Generic Claritin is used for relieving symptoms of seasonal allergies such as runny nose, sneezing, itchy, watery eyes or itching of the nose and throat.
  Mer Info

  kr 13.30
 • Generisk Danocrine

  Danazol 50/100/200mg

  Generic Danocrine affects the ovaries and pituitary gland and prevents the release of certain hormones in the body. It is used to treat endometriosis and fibrocystic breast disease. It is also used to prevent attacks of angioedema in people with an inherited form of this disorder.
  Mer Info

  kr 15.76
 • Generisk Dexone

  Dexamethasone 0.5mg

  Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.
  Mer Info

  kr 7.23
 • Generisk Dymista

  Azelastine/fluticasone 140mcg/50mcg

  Dymista nasal (för näsan) är ett kombinationsläkemedel som används för att behandla nasala symtom som nästäppa, nysning och rinnande näsa orsakade av säsongsallergier. Azelastine är en antihistamin som minskar effekterna av den naturliga kemiska histaminen i kroppen. Histamin kan producera nysning, klåda, vattna ögon och rinnande näsa. Fluticasone är en steroid som förhindrar frisättning av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.
  Mer Info

  kr 312.16
 • Generisk Elocon

  Mometasone 5g

  Generic Elocon is used to treat the inflammation and itching caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.
  Mer Info

  kr 156.13
 • Generisk Flonase

  Fluticasone Nasal 50mcg

  Fluticasone nasal is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies. Fluticasone nasal is for use in adults and children who are at least 2 years old.
  Mer Info

  kr 277.48
 • Generisk Patanol

  Olopatadine Hcl 0.1% 5ml

  Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning.
  Mer Info

  kr 208.00
 • Generisk Periactin

  Cyproheptadine 4mg

  Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold.
  Mer Info

  kr 10.12
 • Generisk Phenergan

  Promethazine 10/25mg

  Generisk Phenergan hörs till en grupp av läkemedel som kallas fenotiaziner. Det fungerar genom att ändra kemikaliernas åtgärder i mans hjärna. Prometazin (den aktiva ingrediensen) fungerar också som en antihistamin. Det blockerar effekterna av det naturligt förekommande kemiska histaminet i mans kropp. Phenergan används för att behandla allergysymtom som klåda, rinnande näsa, nysningar, kliande eller vattna ögon, nässelfeber och kliande hudutslag. Phenergan förhindrar också rörelsesjuka och behandlar illamående och kräkningar eller smärta efter en operation. Det används också som lugnande medel eller sömnhjälpmedel.
  Mer Info

  kr 3.47
 • Generisk Rhinocort

  Budesonide 64mcg

  Generisk Rhinocort(Budesonide) är en nässpray som innehåller budesonid, en kortikosteroid. Det hindrar frigörandet av ämnen i kroppen som orsakar inflammation. Budosonide används för att bota nasala symtom som täppthet, nysningar och rinnande näsa orsakad av säsongsbunden eller åretrunt-allergi. Budesonid används också för att förhindra att nasala polyper återkommer efter kirurgisk avlägsning.
  Mer Info

  kr 312.18
 • Generisk Singulair

  Montelukast 4/5/10mg

  Generisk Singulair används för förebyggande av astma och långvarig behandling av astma. För vissa patienter är det också för att lindra rinnande näsa orsakas av allergi och för att förhindra astmaattacker efter fysisk ansträngning.
  Mer Info

  kr 11.42
 • Generisk Xyzal

  Levocetirizine 5mg

  Generisk Xyzal är en antihistamin som används för att behandla diverse allergi symptom, till exempel urtikaria. Det kan även användas för att minska kliande utslag och exsem. Den senaste forskningen visar att levocetirizine minskar astmaattacker med upp till 70% hos barn 
  Mer Info

  kr 5.20
 • Generisk Zyrtec

  Cetirizine 5/10mg

  Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).
  Mer Info

  kr 6.65

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates