Diabetes

 • ActoPlus Met

  Metformin And Pioglitazone 500mg

  Generic ActoPlus Met is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It works by decreasing the amount of sugar the liver produces and the intestines absorb.
  Mer Info

  kr 16.48
 • Generisk Actos

  Pioglitazone Hydrochloride 15/30mg

  Generic Actos is used for treating type 2 diabetes in certain patients. It is used along with diet and exercise.
  Mer Info

  kr 12.43
 • Generisk Amaryl

  Glimepiride 1/2/3/4mg

  Generic Amaryl is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
  Mer Info

  kr 11.56
 • Generisk Cozaar

  Losartan 25/50/100mg

  Generic Cozaar is used for treating high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.
  Mer Info

  kr 8.67
 • DDAVP

  Desmopressin 10mcg

  Generisk DDAVP är en konstgjord hormon som i vanliga fall produceras i hypofysen Hormonet är viktigt för funktioner såsom blodtryck, njurar och förbrukning av vatten i kroppen. Generisk DDAVP används för att behandla sängvätning, diabetes insipidus och ökda törst som ett result av operation eller skada av huvudet.
  Mer Info

  kr 468.22
 • Generisk Farxiga

  Dapagliflozin 5/10mg

  Dapagliflozin är ett oralt diabetesläkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivån. Dapagliflozin fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av glukos från blodet. Dapagliflozin används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsocker hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Dapagliflozin är inte för behandling av typ 1-diabetes.
  Mer Info

  kr 32.83
 • Generisk Galvumet

  Vidagliptin + Metformin 50mg + 1000/50mg + 500/50mg + 850mg

  Galvumet is a combined medicine that contains two active components 50mg of vildagliptin and 1000mg of metformin. This pharmaceutical is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients whose diabetes is not adequately controlled on metformin hydrochloride alone or who are already treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. Treatment should not be initiated with this fixed-dose combination. Also Galvumet is assigned in combination with a sulfonylurea (i.e. triple combination therapy) as an adjunct to diet and exercise in patients inadequately controlled with metformin and a sulfonylurea. As well, Galvumet is prescribed as add-on to insulin as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients when stable dose of insulin and metformin alone do not provide adequate glycaemic control.
  Mer Info

  kr 21.39
 • Generisk Galvus

  Vidagliptin 50mg

  Galvus is a medicine that contains the active substance vildagliptin. It is available as tablets (50 mg).Galvus is used to treat type-2 diabetes mellitus. It can be used on its own (monotherapy) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by diet and exercise and who cannot take metformin; also, together with metformin, a thiazolidinedione or a sulphonylurea (dual therapy) when the patient’s diabetes is insufficiently controlled by this other medicine taken alone, but it is only used in combination with a sulphonylurea in patients who cannot take metformin. As well it is used together with a sulphonylurea and metformin (triple therapy) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by these medicines plus diet and exercise; also together with insulin (with or without metformin) in patients whose diabetes is not sufficiently controlled by diet and exercise plus a stable dose of insulin.
  Mer Info

  kr 24.78
 • Generisk Glucophage

  Metformin 500/850/1000mg

  Generisk Glucophage är en oral antidiabetes medicin används för att behandla typ 2 (icke insulinberoende) diabetes. Det bidrar till att kontrollera blodsockret. Behandlingen kombineras med diet och motion. Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel mot diabetes.
  Mer Info

  kr 5.93
 • Glucophage XR

  Metformin 1000mg

  Generic Glucophage Extended-Release is an oral antidiabetic medication used to treat type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.
  Mer Info

  kr 11.56
 • Generisk Glucotrol

  Glipizide 5mg

  Generic Glucotrol is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
  Mer Info

  kr 6.36
 • Glucotrol XL

  Glipizide 10mg

  Generic Glucotrol XL is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone.
  Mer Info

  kr 9.40
 • Generisk Glucovance

  Glyburide(glibenclamide)-metformin 5mg + 500mg

  Generic Glucovance is used for treating type 2 diabetes. It is used along with diet and exercise. It may be used alone or with other antidiabetic medicine.
  Mer Info

  kr 11.42
 • Generisk Januvia

  Sitagliptin Phosphate 25/50/100mg

  Sitagliptin is an oral diabetes medicine that helps control blood sugar levels. It works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Sitagliptin is for people with type 2 diabetes. It is sometimes used in combination with other diabetes medications, but is not for treating type 1 diabetes.
  Mer Info

  kr 36.67
 • Generisk Jardiance

  Empagliflozin 10/25mg

  Jardiance (empagliflozin) är en oral diabetesmedicin som hjälper att kontrollera blodsockernivån. Empagliflozin fungerar genom att hjälpa njurarna att bli av med glukos från blodbanan. Jardiance används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med diabetes mellitus typ 2. Jardiance används också för att sänka risken för dödsfall från hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt hos vuxna med typ 2-diabetes som också har hjärtsjukdomar. Jardiance passar inte för behandling av typ 1-diabetes.
  Mer Info

  kr 57.24
 • Kombiglyze XR

  Metformin + Saxagliptin 1000mg + 5mg

  Metformin and saxagliptin are oral diabetes medicines that help control blood sugar levels. Metformin works by decreasing glucose (sugar) production in the liver and decreasing absorption of glucose by the intestines. Saxagliptin works by regulating the levels of insulin your body produces after eating. Metformin and saxagliptin is a combination medicine that is used together with diet and exercise to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes mellitus. This medicine is not for treating type 1 diabetes.
  Mer Info

  kr 34.69
 • Generisk Micronase

  Glyburide(glibenclamide) 5mg

  Generic Micronase is used for treating type 2 diabetes in patients who cannot control blood sugar levels by diet and exercise alone. It may be used alone or with other antidiabetic medicines.
  Mer Info

  kr 8.09
 • Generisk Prandin

  Repaglinide 0.5/1/2mg

  Generic Prandin is used for managing type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. It is used in addition to diet and exercise to lower blood sugar in adults who cannot manage with diet, exercise, or diabetic medications alone. It may be used with other diabetes medicines.
  Mer Info

  kr 10.41
 • Generisk Precose

  Acarbose 25/50mg

  Generic Precose is used for treating type 2 diabetes in adults whose diabetes cannot be managed with diet alone. This medicine may be used alone, in combination with other oral diabetes medicines or with insulin.
  Mer Info

  kr 13.30
 • Generisk Starlix

  Nateglinide 60/120mg

  Generic Starlix is used for lowering blood sugar levels in patients with type 2 diabetes. It used along with diet and exercise.
  Mer Info

  kr 10.41

Land, språk och valuta

Vår fakturering är certifierad av:

Secure shopping certificates